Tulostettava versio

Tuomiokapitulin viraston työntekijät:

 

piispa
Tapio Luoma 

(09) 1802 081

piispan sihteeri Päivi Härkönen

tapio.luoma[at]evl.fi

(sähköpostia käsittelee myös piispan sihteeri)

 

 

 

 

piispan sihteeri, hallintosihteeri
Päivi Härkönen

 • yhteydenotot piispaan
 • maksuliikenne
 • sihteeritiimin vetäjä

050 4113 818
paivi.h.harkonen[at]evl.fi

 

 

 

lakimiesasessori
Sari Anetjärvi

 • tuomiokapitulin yleis- ja henkilöstöhallinto
 • hallinnollinen, henkilöstöhallinnollinen ja lainopillinen neuvonta ja koulutus
 • piispantarkastusten hallinnon tarkastukset

040 5888 317
sari.anetjarvi[at]evl.fi

 

notaari
Pilvi Keravuori

 • istunnon esittelijä ja sihteeri
 • tuomiokapitulissa vireillä olevat asiat
 • hallintotiedotteet
 • pappisvihkimykseen liittyvät kysymykset
 • pappien rekrytointi ja henkilöstöhallinto
 • nimikirja-asiat

050 462 8616
pilvi.keravuori[at]evl.fi

 

toimistosihteeri
Eeva Partio

 • asiakirjojen vastaanotto
 • nimikirjapäivitykset ja -otteet
 • osoiterekisteri

050 524 0849
eeva.partio[at]evl.fi

 

hiippakuntadekaani
Kai Peltonen

 • hiippakunnallinen toiminta
 • työyhteisöjen kehittäminen ja konsultointi
 • johtamisen kehittäminen
 • henkilöstökoulutus ja muu seurakuntien henkilöstön kehittäminen


050 407 7963
kai.peltonen[at]evl.fi

 

asiantuntija
Sirpa Tirri

 • diakonia
 • työnohjauksen koordinointi
 • työyhteisöjen kehittäminen ja konsultointi

050 431 4049

sirpa.tirri[at]evl.fi

 


 

asiantuntija
Kati Pirttimaa

 • jumalanpalveluselämä ja spiritualiteetti
 • verkkotyö ja vapaaehtoistoiminta
 • Kutsuttuna kirkon työhön -valmennus
 • työyhteisöjen kehittäminen ja konsultointi

050 342 7007

kati.pirttimaa[at]evl.fi

 

 

 

asiantuntija
Mika Nurmi

 • seurakuntien kasvatustoiminta
 • seurakuntaharjoittelu ja työssäoppiminen
 • rekrytointi ja kirkon työhön hakeutumista tukevat toimet
 • työyhteisöjen kehittäminen ja konsultointi

050 351 0171
mika.nurmi[at]evl.fi

 

Rev. International work

Kansainvälisen työn asiantuntija
Anssi Almgren

 • työyhteisöjen kehittäminen ja konsultointi - consulting
 • missiologia - missiology
 • kestävä kehitys - sustainable development
 • multikulturalismi - multiculturalism
 • ekumenia - ecumenism
 • uskontodialogi - interfaith dialogue 

050 911 4410
anssi.almgren@evl.fi

 

toimistosihteeri
Carolina Koski
 

 • koulutus- ja kurssijärjestelyt
 • pastoraalikoulutuksen järjestelyt
 • www-sivut
   

050 592 8495
carolina.koski[at]evl.fi