Tulostettava versio

Tuomiokapitulin viraston työntekijät:

 

Piispa

Espoon hiippakunnan uudeksi piispaksi on valittu TT Kaisamari Hintikka

Uusi piispa vihitään virkaansa 10.2.2019.

Yhteydenotot: piispan sihteeri Päivi Härkönen puh. 050 4113818, s-posti paivi.h.harkonen@evl.fi

  

piispan sihteeri, hallintosihteeri
Päivi Härkönen

 • yhteydenotot piispaan
 • maksuliikenne
 • sihteeritiimin vetäjä

050 4113 818
paivi.h.harkonen[at]evl.fi

 

 

 

lakimiesasessori
Sari Anetjärvi

 • tuomiokapitulin yleis- ja henkilöstöhallinto
 • hallinnollinen, henkilöstöhallinnollinen ja lainopillinen neuvonta ja koulutus
 • piispantarkastusten hallinnon tarkastukset

040 5888 317
sari.anetjarvi[at]evl.fi

 

notaari
Pilvi Keravuori

 • istunnon esittelijä ja sihteeri
 • tuomiokapitulissa vireillä olevat asiat
 • hallintotiedotteet
 • pappisvihkimykseen liittyvät kysymykset
 • pappien rekrytointi ja henkilöstöhallinto
 • nimikirja-asiat

050 462 8616
pilvi.keravuori[at]evl.fi

 

toimistosihteeri
Johanna Nordblad

 • asiakirjojen vastaanotto
 • nimikirjapäivitykset ja -otteet
 • osoiterekisteri

040 688 1485
johanna.nordblad[at]evl.fi

hiippakuntadekaani
Kai Peltonen

 • hiippakunnallinen toiminta
 • työyhteisöjen kehittäminen ja konsultointi
 • johtamisen kehittäminen
 • henkilöstökoulutus ja muu seurakuntien henkilöstön kehittäminen


050 407 7963
kai.peltonen[at]evl.fi

 

asiantuntija
Sirpa Tirri

 • diakonia
 • työnohjauksen koordinointi
 • työyhteisöjen kehittäminen ja konsultointi

050 431 4049

sirpa.tirri[at]evl.fi

 


 

asiantuntija
Kati Pirttimaa

 • jumalanpalveluselämä ja spiritualiteetti
 • verkkotyö ja vapaaehtoistoiminta
 • Kutsuttuna kirkon työhön -valmennus
 • työyhteisöjen kehittäminen ja konsultointi

050 342 7007

kati.pirttimaa[at]evl.fi

 

 

 

asiantuntija
Mika Nurmi

 • seurakuntien kasvatustoiminta
 • seurakuntaharjoittelu ja työssäoppiminen
 • rekrytointi ja kirkon työhön hakeutumista tukevat toimet
 • työyhteisöjen kehittäminen ja konsultointi

050 351 0171
mika.nurmi[at]evl.fi

 

Rev. International work

Kansainvälisen työn asiantuntija
Anssi Almgren

 • työyhteisöjen kehittäminen ja konsultointi - consulting
 • kestävä kehitys - sustainable development
 • globaalikasvatus - global education
 • uskontodialogi - interfaith dialogue 
 • missologia - missiology

050 911 4410
anssi.almgren@evl.fi

 

toimistosihteeri
Carolina Koski
 

 • koulutus- ja kurssijärjestelyt
 • pastoraalikoulutuksen järjestelyt
 • www-sivut
   

050 592 8495
carolina.koski[at]evl.fi