Tulostettava versio


Tuomiokapitulin virasto on auki normaalisti

maanantaista perjantaihin klo 13-15.

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

 

VAIHDE

(09) 1802 080

Voit soittaa myös kapitulin työntekijöiden

suoriin puhelinnumeroihin

 

KÄYNTIOSOITE:

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

Kirkkokatu 10

02770 ESPOO

 

POSTIOSOITE:

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

PL 203

02771 Espoo

 

LASKUTUSOSOITE:

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

KIPA/Kirkon keskusrahasto

++1000++

PL 378

00026 Basware


SÄHKÖPOSTIT:

espoo.tuomiokapituli[at]evl.fi (virallinen sähköpostiosoite)

ilmo.espoo[at]evl.fi (kurssi-ilmoittautumiset)
 

 

 
 

 

Sähköinen asiointi

Asiakirjoja voi toimittaa tuomiokapituliin tuomalla ne aukioloaikoina virastoon tai lähettämällä ne postitse tai sähköpostitse. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kirjaamon sähköpostiosoite on espoo.tuomiokapituli[at]evl.fi

Asiakirjojen lähettäminen tuomiokapituliin on lähettäjän vastuulla. Asiakirjojen kirjaamiseen liittyviä asioita voi tiedustella tuomiokapitulin keskuksesta (09)  1802 080 viraston aukioloaikoina.

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä viranomaisella ole syytä epäillä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä (Laki sähköisestä asioinnista 3.luku 9 §).

Hallintoasian voi aina laittaa vireille ilman allekirjoitusta. Tuomiokapituli edellyttää asiakirjan allekirjoittamista, mikäli asian käsittely vaikuttaa henkilön oikeuksia vähentävästi. Tällaisia ovat esim. virkavapaudet ja eroanomukset. Allekirjoitusta ei vaadita tavanomaisiin anomuksiin tai pyyntöihin. Mikäli asian laatu tai asiakirjan eheys vaatii allekirjoitusta, on asiakirja myöhemmin täydennettävä allekirjoituksella. Tällöin tuomiokapituli pyytää erikseen asiakirjan täydentämistä. Telekopiona lähetettyä asiakirjaa pidetään aina allekirjoittamattomana.

Sähköisten viestien tietoturva

Toistaiseksi asiakirjojen lähettäminen tuomiokapitulin kirjaamoon salatussa muodossa ei ole mahdollista. Tästä syystä salaista tai salassa pidettävää tietoa sisältäviä asiakirjoja ei tule toimittaa tuomiokapituliin sähköpostilla.

Suositus sähköpostin liitetiedostoista

Asiakirjat suositellaan lähetettävän asiakirjamuotoisina sähköpostin liitetiedostoina. Ellei se ole mahdollista, asiakirjan voi kirjoittaa sähköpostiviestiin. Mikäli liitettä ei saada avattua, lähettäjään otetaan yhteyttä.