Tulostettava versio

 TOIMINTA-AJATUS

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli tukee ja ohjaa seurakuntia niiden huolehtiessa hengellisestä perustehtävästään ja edistää seurakuntien työyhteisöiden toimintaa ja johtamista.

 

Tuomiokapitulin toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelevät vuosittain tuomiokapitulin  istunto ja hiippakuntavaltuusto, josta se lähetetään Kirkkohallitukseen ja sieltä edelleen kirkolliskokoukseen.