Tulostettava versio

Kutsuttuna kirkon työssä

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin toimintalinjaus vuoteen 2020

 

Tuomiokapitulin tehtävä ja toimintalinjauksen tarkoitus

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa tukemalla hiippakunnan seurakuntia. Tavoitteena on, että hiippakunnan seurakunnat osaavat hyödyntää tuomiokapitulin seurakuntien henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarjoamaa tukea ja ohjausta.

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin toimintalinjaus ohjaa tuomiokapitulin ja sen viraston työtä vuoteen 2020 asti. Tässä asiakirjassa esiin nostetut linjaukset otetaan huomioon vuosittaisia toiminta- ja taloussuunnitelmia laadittaessa. Toimintalinjaukseen ovat erityisellä tavalla vaikuttaneet seuraavat asiakirjat ja hankkeet:

 

·      Kirkon työelämä 2020-aivoriihen tulokset Espoon hiippakunnasta (2014)

·      Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko. (2014)

·      Kohtaamisen kirkko. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020 –linjaus.

·      Kirkko 2020. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko. (2010)

Tuomiokapitulin arvot - usko, rakkaus ja toivo 

 

Usko: Uskossa saamme kokea yhteyttä armolliseen Jumalaan ja luottaa siihen, että hän ohjaa työtämme.  

 

Rakkaus: Pyhä Henki rohkaisee meitä rajoja murtavaan rakkauteen ja huolenpitoon kaikkea luotua kohtaan.

 

Toivo: Toivo syntyy yhteydestä Kristukseen ja toinen toisiimme.

Visio tuomiokapitulin ja seurakuntien yhteistyöstä vuonna 2020

 

Luotamme tulevaisuuteen ja tuomme rohkeasti esille kirkkomme äänen. Vahvistamme yhteyksiä yli rajojen ja korostamme yhdessä tekemisen tärkeyttä. Tarjoamme toimintaympäristön tarpeita vastaavia hallinto- ja työelämän kehittämispalveluita. Vision toteuttamisessa otamme huomioon erityisesti seuraavat neljä ulottuvuutta: