Tulostettava versio

 

Tuomiokapitulin istunto on hallintoelin, joka yhdessä piispan kanssa vastaa hiippakunnan hallinnosta, toiminnasta ja taloudesta sekä tukee ja valvoo alueensa seurakuntaelämää. Se hoitaa papiston henkilöstöasioita ja valvoo heidän ja seurakunnan muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävien hoitoa ja elämää.

Istuntoaikataulu

Tuomiokapitulin päätökset

Istunnon jäsenet