Tulostettava versio

Piispa Tapio Luoman videotervehdys jouluna 2016

 

Piispa Tapio Luoman joulutervehdys 2016

SANAN VOIMA

Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.

(Joh. 1:14)

Sanoilla on hämmästyttävä voima. Käytämme niitä ilmaisemaan ajatuksiamme ja tunteitamme. Sanoilla pyrimme vaikuttamaan ihmisiin ja asioihin. Puhuessamme tai kirjoittaessamme onkin tarpeen miettiä, millaisia sanoja käytämme, sillä niillä voimme haavoittaa tai parantaa.

Joulun tapahtumiin liittyy ilmaus Sana tuli lihaksi. Sillä viitataan useimmiten kokemukseen, että jokin asia on tullut ymmärrettäväksi, vaikeatajuinen selväksi ja outo tutuksi. Sanojen paljous ja selitysten runsaus eivät näet koskaan takaa sitä, että ymmärrys vahvistuisi ja että oppisimme tuntemaan toisiamme paremmin. Sanan on tultava lihaksi ja sen on tehtävä asiat suorastaan käsin kosketeltaviksi.

Sana tuli lihaksi. Näin ilmaistaan joulun syvin olemus ja merkitys Johanneksen evankeliumissa. Kun Jeesus syntyi Betlehemissä, etäinen ja vaikeasti ymmärrettävä Jumala tuli ihmiseksi. Hän, joka on kaiken todellisuuden perusta, astui keskellemme tavallisena ihmisenä. Maailmankaikkeuden Valtias saapui rajalliseen ja vajavaiseen todellisuuteemme pienenä ja haavoittuvana lapsena.

 Sanan tuleminen lihaksi ensimmäisenä jouluna aloitti uudenlaisen suhteen ihmisen ja Jumalan välillä. Jumala tuli ihmisen luo, jotta ihmisen ei enää tarvitsisi ponnistella saavuttaakseen Jumalan. Sana tuli lihaksi, jotta ihminen selvästi huomaisi, mitä on Jumalan rakkaus, ja luottaisi siihen,  että Jumala on armossaan häntä lähellä.

 On jälleen aika valmistautua jouluun ja ottaa vastaan sen lämmin ja syvällinen sanoma. Jeesuksen syntymässä Sana tuli lihaksi, Jumala ihmiseksi, etäinen läheiseksi ja vaikeatajuinen ymmärrettäväksi.

 Toivotan Sinulle hyvää ja Jumalan siunaamaa joulujuhlaa.

Tapio Luoma