Tulostettava versio

Piispantarkastukset Espoon hiippakunnassa

Piispantarkastuksen toteutustapa nousee hiippakunnan toiminta-ajatuksesta. Sen mukaan tuomiokapituli tukee ja ohjaa seurakuntaelämää sekä edistää kirkon tehtävää ja toimintaedellytyksiä hiippakunnan alueella.

Piispantarkastus on luonteeltaan vuorovaikutusta, jossa nykytilannetta tarkastellaan yhdessä seurakunnan edustajien kanssa ja etsitään mahdollisia uusia ratkaisumalleja muuttuvan ympäristön mukaisesti. Piispantarkastuksessa pyritään tiiviiseen rakenteeseen, jossa huomioidaan kaikki työntekijäryhmät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset.

Piispantarkastuksella on kirkkolain mukaan sekä tavoitteellisen toiminnan vahvistamiseen että laillisuusvalvontaan liittyvä tehtävä. Tavoitteellisen toiminnan vahvistamisessa kiinnitetään erityistä huomiota strategiseen suunnitteluun ja ohjausjärjestelmiin eli toimintaympäristön arviointiin, asetettuihin tavoitteisiin sekä niiden toteutumiseen. Laillisuusvalvonta keskittyy hallinnon, talouden, omaisuuden- ja rahastojenhoidon sekä kirkonkirjojen ylläpidon ja arkistoinnin säännösten mukaisen toteutuksen tarkasteluun.

Vuoden 2019 aikana Espoon hiippakunnassa ei järjestetä piispantarkastuksia. Uusi, syksyllä 2018 valittava piispa tutustuu seurakuntiin vuoden 2019 aikana ja piispantarkastukset alkavat taas vuona 2020.

Piispantarkastukset Espoon hiippakunnassa 2007-2018

Mäntsälän seurakunta 24.-30.9.2007
Hangon suomalainen seurakunta 12.-18.11.2007
Tapiolan seurakunta 14.-20.1.2008
Nummen seurakunta 7.-13.4.2008
Hyvinkään seurakunta 1.-7.9.2008
Järvenpään seurakunta 12.-18.1.2009
Nurmijärven seurakunta 30.3.-5.4.2009
Karkkilan seurakunta 4.-8.10.2010
Siuntion suomenkielinen seurakunta 17.-23.1.2011
Karjaan suomalainen seurakunta 11.-17.4.2011
Vihdin seurakunta 23.-29.9.2013

Kirkkonummen seurakunta 7.-13.4.2014

Espoonlahden seurakunta 22.-28.9.2014

Tuusulan seurakunta 20.-26.4.2015

Olarin seurakunta 21.-27.9.2015

Keravan seurakunta 4.-10.4.2016

Lohjan seurakunta 20.-26.3.2017

Leppävaaran seurakunta 25.9.-1.10.2017

Raaseporin suomalainen seurakunta 9.-15.4.2018

 
Piispa Luoma Lohjan seurakunnan piispantarkastuksessa. Kuvaaja Leena Anttila.