Tulostettava versio

 

Mitä on työnohjaus?

Työnohjaus tarkoittaa oman työn arviointia koulutetun työnohjaajan kanssa. Sen tavoitteena on vahvistaa työssä tarvittavia taitoja sekä edistää persoonallista kypsymistä ja työssä jaksamista. Työnohjaus ei ole terapiaa.

Työnohjaus tapahtuu joko henkilökohtaisesti tai pienessä ryhmässä. Kysymyksessä on pitkäjänteinen prosessi. Ohjattava ja ohjaaja tapaavat normaalisti 40 kertaa, ryhmätyönohjauksessa 30 kertaa. Kesto on tällöin noin kaksi vuotta. Tällainen ns. pitkä työnohjaus on edellytys tai eräs valintakriteeri joihinkin koulutuksiin. Työnohjaajan puoleen voi kääntyä myös etsittäessä lyhytkestoisempaa ohjausta esim. siirtymätilanteissa (uusi työala, paluu työelämään jne).

Aloittelevan työntekijän ei kannata kiirehtiä työnohjaukseen, vaan hänen perusoikeutensa on saada työhön perehdyttäminen omassa seurakunnassa. Perehdyttämisen tulee olla riittävän pitkäkestoista.

Työnohjaus tapahtuu normaalisti työaikana. Mahdollisia kustannuksia seurakunnalle tulee ainoastaan työntekijän matkakuluista.  Työnohjauksen aloittamisesta on syytä neuvotella esimiehen kanssa.

Espoon hiippakunnilla on joukko koulutettuja työnohjaajia, jotka palvelevat seurakuntia.