Tulostettava versio

 

Työkykyä ylläpitävä varhaiskuntoutus

Työkykyä ylläpitävä varhaiskuntoutus (esim, ASLAK®- kurssit ja TYK-toiminta) voi palvella henkilöstön kehittämisen keinona. Se voi soveltua kehittämistilanteisiin, joissa haetaan ratkaisua työn kuormittavuuden ja työn rajaamisen kysymyksiin.

Jos työnantaja myöntää työntekijälle virka- tai työvapaata työkykyä ylläpitävää varhaiskuntoutusta varten, työntekijä voi saada seurakunnan harkinnan mukaan

  • palkkaa osaksi tai kokonaan yhteensä enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa jos kuntoutukseen on hakeuduttu Kelan (Kansaneläkelaitoksen) kautta tai jos se on Kirkon keskusrahaston rahoittamaa. Kelan kuntoutusajalta mahdollisesti maksama kuntoutusraha kuuluu palkkaa vastaavalta osalta seurakunnalle siltä virka- tai työvapaa-ajalta, jolta työntekijälle on maksettu palkkaa.

 Katso myös