Tulostettava versio

Hengellinen ohjaus

 

Hengellisessä ohjauksessa on kyse  oman hengellisen matkan tarkastelusta. Ohjattavaa autetaan pysähtymään, kuuntelemaan Jumalan puhuttelua arjen ja työn keskellä.

Hengellinen ohjaus sopii tilanteeseen, jossa on tarve saada puhua ja jäsentää omaa uskon kokemustaan ja hengellistä matkaa. Hengellinen ohjaus mahdollistaa vuoropuhelun oman uskon, työn ja henkilökohtaisen elämän välillä.

Hengellinen ohjaus voi tapahtua ohjaajan ja ohjattavan välisenä ohjaussuhteena tai ohjaajan vetämässä ryhmässä.

Lisätietoja: Asiantuntija Kati Pirttimaa