Tulostettava versio

 

Työnohjaus ja mentorointi

Työnohjaus sopii kehittämiskeinoksi muun muassa silloin, kun työntekijä haluaa työstää omaa ammatillista identiteettiään ja työroolejaan tai tutkia työn kuormittavuutta ja työn rajaamisen kysymyksiä.

Työntekijälle myönnetään työnohjauksen tai mentoroinnin ajaksi tarpeellinen vapautus työstä, jos hän osallistuu siihen työnantajan päätöksen perusteella. Tällaisen työnohjauksen/mentoroinnin ajalta työntekijä saa

  • varsinaisen palkkansa
  • matkakustannukset KirVESTES:n mukaisesti
  • muut työnohjauksesta tai mentoroinnista välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset
  • koulutusaikakorvausta, jos määräys työnohjaukseen tai mentorointiin osallistumista varten annetaan poikkeuksellisesti työntekijän vapaapäiväksi tai jos työaikamääräysten piirissä olevan työntekijän säännöllinen vuorokautinen tai viikoittainen työaikaa ylittyy työnohjaukseen tai mentorointiin osallistumisen vuoksi. Työaikakorvauksia ei suoriteta.

Lisätietoja: asiantuntija Sirpa Tirri puh. 050 431 4049

 

Katso myös