Tulostettava versio

Kanttorinvirkaan kelpoistavia tutkintoja koskeva soveltamisohje

Kanttorien kelpoisuuksien arviointi siirtyi tuomiokapituleista seurakuntien tehtäväksi kirkon virkamieslainsäädännön uudistuksen myötä 1.6.2013 alkaen. Seurakunta julistaa kanttorin viran haettavaksi, toteaa hakijoiden kelpoisuuden ja täyttää viran.

Kanttorikoulutustoimikunta on laatinut soveltamisohjeen piispainkokouksen antamasta päätöksestä kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista.

Piispainkokouksen 11.9.2013 hyväksymä kanttorinvirkaan kelpoistavia tutkintoja koskevien säädösten soveltamisohje