Tulostettava versio

Mitä on rekrytointi?

Jeesus kutsui seuraajiaan: "Seuraa minua." Kutsu kuuluu toisaalta kaikille ja toisaalta se on erityiskutsu joillekin, joiden tehtävänä on olla kristittyinä palvelemassa sitä yhteisöä, joka heidät on palkannut.

Mitä on rekrytoinnin teologia? Työpolun alussa työntekijä siunataan tehtävään. Miten yhteisö ymmärtää tehtävän, johon uusi työntekijä on otettu? Jokainen tehtävä seurakunnassa on  kytköksissä siihen tehtävään, joka Augsburgin tunnustuksessa ilmaistaan siten, että syntyisi pelastava usko.

Rekrytoitava työntekijä tulee uskonnollisen yhteisön palvelukseen. Tämä ilmenee kättenpäällepanemisena, joka on apostolinen traditio. Tähän liittyy kiinteästi rukous. Työntekijä ei tule "uuteen juttuun toteuttamaan omiaan". Virkaan asettaminen ja siunaaminen tapahtuvat yhteisessä jumalanpalveluksessa. Rekrytoiva yhteisö siunaa ja rukoilee uuden työntekijän puolesta. On olemassa valmis yhteisö. Yhteisö, joka rukoilee ja pyytää siunausta kutsutulle ja hänen puolestaan. Kolmiyhteisen Jumalan työ on tärkein. Kättenpäällepano ja rukous merkitsevät myös sitä, että hän osallistuu maailmanlaajan Kristuksen kirkon palvelukseen, jonka elämä toteutuu kyseisessä paikallisseurakunnassa.

Virkaan asettaminen ja tehtävään siunaaminen on näissä kaavoissa heti uskontunnustuksen jälkeen. Uskontunnustus on aina ollut Jumalan palvontaa. Sillä mitä kirkko uskoo ja millä sanoilla se Jumalaa palvoo, on merkitystä sillä mitä ja miten rekrytoidaan ja erityisesti hänelle.

Rekrytoitua ei saa jättää yksin. Asettamis- ja siunaamissanojen jälkeen annetaan seurakunnalle tehtävä kulkea rinnalla: rukoilla ja tukea. Tämä tehtävä ei lopu perehdytyksen päättyessä.

Kirkon työhön rekrytointi on hengellisen elämän asia. Rekrytointilanteessa on oltava tietoisia siitä kenen edessä ja kenen palvelukseen henkilöä haetaan. Siihen tulee valmistautua rukouksessa kysellen Jumalan tahtoa. Millainen tietojen, taitojen ja osaamisen yhdistelmä, kombinaatio, parhaiten palvelisi Kristuksen kirkkoa tässä seurakunnassa ja työyhteisössä.

Kirkon työntekijä on Jumalan ja lähimmäisen palvelija.