Tulostettava versio

 

Uusille kirkon työntekijöille valmennusta: Kutsuttuna kirkon työhön

Espoon tuomiokapituli tarjoaa valmennusta uusille kirkon työntekijöille. Tutkimuksien mukaan ensimmäiset vuodet kirkon työssä ovat hyvin merkittäviä oman työntekijäidentiteetin, sitoutumisen ja työssäjaksamisen kannalta. Tätä prosessia kuljetaan yhdessä ja tuetaan Kutsuttuna kirkon työhön –valmennuksessa.

Valmennukseen voivat osallistua kaikki uudet kirkon työntekijät ja nekin, jotka ovat jo jonkin aikaa työskennelleet seurakunnassa ja haluavat pohtia kirkon työtä sekä omaa kutsumustaan. Erityisesti valmennus on tarkoitettu diakoneille, diakonissoille, kanttoreille, lapsityönohjaajille, lähetyssihteereille, nuorisotyöntekijöille sekä teologeille.

Valmennuksen tavoitteena on tukea työssään aloittavaa. Valmennuksen aikana paneudutaan kirkon työn keskeisiin osa-alueisiin, omaan tehtäväkenttään, tutustutaan tuo­mioka­pi­tuliin, sen toimintaan ja henkilöstöön sekä pohditaan kirkon tehtävään, virkaan ja kut­su­­muk­seen liit­ty­viä kysy­myksiä.

Valmennus toteutetaan moniammatillisesti. Vihkimystä hakevat teologit, diakonit ja diakonissat osallistuvat koulutusjaksoon yhdessä muiden uusien työntekijöiden kanssa. Valmennuksessa yhdistyvät ordinaatiovalmennus sekä Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä –orientoitumiskoulutus. Vihkimystä hakevien edellytykset saada vihkimys tarkistetaan valmennuksen yhteydessä. Samoin  käynnistetään työ­hön perehdyttäminen sekä toteutetaan vuoden kestävä ryhmämentorointi.

 

 

Valmennuksen aikataulu syksyllä 2015 koulutukseen osallistuneille

 • Mentorointiryhmä syksystä 2016

Valmennuksen aikataulu keväällä 2016 koulutukseen osallistuneille

 • Mentorointiryhmä tammikuusta 2017, kestäen vuoden 2017 loppuun

Valmennuksen aikataulu syksyllä 2016 koulutukseen osallistuneille

 • Tukea työhön - koulutuspäivä 9.2. 2017
 • Mentorointiryhmä huhtikuusta 2017

Valmennuksen aikataulu keväällä 2017

 • seurakunnan kutsu eli vokaatio sekä pappisvihkimysanomus tuomiokapitulissa viimeistään 31.3. (pappisvihkimystä hakevat) 
 • anomus tuomikapitulissa viimeistään 31.3. (diakonian virkaan vihkimystä hakevat)
 • Ilmoittautuminen koulutuskalenterin kautta 31.3. (muut työntekijät)
 • haastattelut tuomiokapitulissa 19. tai 21.4.
 • päätös valmennukseen kutsumisesta 27.4.
 • Meidän kirkko - avauspäivä 8.5.
 • Kuuntelen kutsumusta - retriitti 8.-10.5.
 • Koulutuspäivä papiksi vihittäville 12.5.
 • Pyhän palveluksessa - valmennusjakso 15.-17.5.
 • Messu ja kirkolliset tomitukset koulutuspäivä papiksi vihittäville 22.5.
 • vierailu piispalassa
 • ordinaatiopubliikki  ja vihkimysharjoitus 23.5.
 • Vihkimysmessu ja uusien työntekijöiden juhla 4.6.
 • Tukea työhön - koulutuspäivä syksyllä 2017
 • Mentorointiryhmä lokakuusta 2017

Perehdyttäjien odotetaan osallistuvan papiksivihittävien koulutuspäivään 12.5. sekä juhlamessuun ja uusien työntekijöiden juhlaan 4.6.2017.

Valmennuksen aikataulu syksyllä 2017

 • seurakunnan kutsu eli vokaatio sekä pappisvihkimysanomus tuomiokapitulissa viimeistään 2.10.2017 (pappisvihkimystä hakevat)
 • anomus tuomikapitulissa viimeistään 2.10.2017 (diakonian virkaan vihkimystä hakevat)
 • Ilmoittautuminen koulutuskalenterin kautta 2.10.2017(muut työntekijät)
 • haastattelut tuomiokapitulissa 12.10.
 • päätös valmennukseen kutsumisesta 17.10.
 • Meidän kirkko - avauspäivä 15.11.
 • Kuuntelen kutsumusta - retriitti 15.-17.11.
 • Pyhän palveluksessa - valmennus 20.-22.11.
 • Pappien koulutuspäivät (perehdytys ja kirkolliset toimitukset) 24.11. ja 7.12.
 • vierailu piispalassa
 • ordinaatiopubliikki  ja messuharjoitus 12.12.
 • Juhlamessu ja uusien työntekijöiden juhla 17.12.
 • Tukea työhön - koulutuspäivä 13.2.2018
 • Mentorointiryhmä huhtikuusta 2018