Tulostettava versio

 

Uusille kirkon työntekijöille valmennusta: Kutsuttuna kirkon työhön

Espoon tuomiokapituli tarjoaa valmennusta uusille kirkon työntekijöille. Tutkimuksien mukaan ensimmäiset vuodet kirkon työssä ovat hyvin merkittäviä oman työntekijäidentiteetin, sitoutumisen ja työssäjaksamisen kannalta. Tätä prosessia kuljetaan yhdessä ja tuetaan Kutsuttuna kirkon työhön –valmennuksessa.

Valmennukseen voivat osallistua kaikki uudet kirkon työntekijät ja nekin, jotka ovat jo jonkin aikaa työskennelleet seurakunnassa ja haluavat pohtia kirkon työtä sekä omaa kutsumustaan. Erityisesti valmennus on tarkoitettu diakoneille, diakonissoille, kanttoreille, lapsityönohjaajille, lähetyssihteereille, nuorisotyöntekijöille sekä teologeille.

Valmennuksen tavoitteena on tukea työssään aloittavaa. Valmennuksen aikana paneudutaan kirkon työn keskeisiin osa-alueisiin, omaan tehtäväkenttään, tutustutaan tuo­mioka­pi­tuliin, sen toimintaan ja henkilöstöön sekä pohditaan kirkon tehtävään, virkaan ja kut­su­­muk­seen liit­ty­viä kysy­myksiä.

Valmennus toteutetaan moniammatillisesti. Vihkimystä hakevat teologit, diakonit ja diakonissat osallistuvat koulutusjaksoon yhdessä muiden uusien työntekijöiden kanssa. Valmennuksessa yhdistyvät ordinaatiovalmennus sekä Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä –orientoitumiskoulutus. Vihkimystä hakevien edellytykset saada vihkimys tarkistetaan valmennuksen yhteydessä. Samoin  käynnistetään työ­hön perehdyttäminen sekä toteutetaan vuoden kestävä ryhmämentorointi.

 

 

Valmennuksen aikataulu syksyllä 2017 osallistuneille

 • Mentorointiryhmä huhtikuusta 2018

Valmennuksen aikataulu syksyllä 2018

Syksyllä 2018 ei järjestetä Kutsuttuna kirkon työhön -valmennusta eikä pappis- ja diakonianvihkimystä. Tarvittaessa pyydetään ottamaan yhteyttä notaariin.

 

Valmennuksen aikataulu keväällä 2018

 • seurakunnan kutsu eli vokaatio sekä pappisvihkimysanomus tuomiokapitulissa viimeistään 16.3.2018 (pappisvihkimystä hakevat)
 • anomus tuomiokapitulissa viimeistään 16.3.2018 (diakonian virkaan vihkimystä hakevat)
 • Ilmoittautuminen koulutuskalenterin kautta 16.3.2018 (muut työntekijät)
 • haastattelut tuomiokapitulissa 23. tai 26.3.
 • päätös valmennukseen kutsumisesta 17.4.
 • Meidän kirkko - avauspäivä 25.4.
 • Kuuntelen kutsumusta - retriitti 25.-27.4.
 • Pyhän palveluksessa - valmennus 7.-9.5.
 • Pappien koulutuspäivät (perehdytys ja kirkolliset toimitukset) 3.5. ja 4.5.
 • vierailu piispalassa
 • ordinaatiopubliikki  ja messuharjoitus 24.5.
 • Juhlamessu ja uusien työntekijöiden juhla 27.5.
 • Tukea työhön - koulutuspäivä 12.9.2018
 • Mentorointiryhmä syksystä 2018

Perehdyttäjien odotetaan osallistuvan papiksivihittävien koulutuspäivään sekä juhlamessuun ja uusien työntekijöiden juhlaan.