Tulostettava versio

 

 

| DYNAMO - Voimavaravalmennus

Työhyvinvointia positiivisuuden kautta. Miten työyhteisö voi vahvistua yksilöllisten voimavarojen tunnistamisesta? Keskitymme työyhteisön yhteisiin voimavaroihin ja niiden kehittämiseen. Dynamon liike syntyy myötätunnosta, jaetusta motivaatiosta ja työn ilosta.

• Tiedustelut Sirpalta 050 431 4049

 

| HENKI - Hengellisen elämän hautomo

Kiirettä, hektisyyttä ja kaiken nopeutumista? Varaa aikaa levollisuudelle, rukoukselle ja mietiskelylle. Pohdi kutsumusta, uskoa ja Jeesusta. Yhteyttä läsnäolosta, virvoitusta pysähtymisestä ja yhteisen leivän murtamisesta. Keidas keskellä arkea. 

• Tiedustelut Katilta 050 342 7007 

 

| JOHTO – Jouhevaa jossittelua johtajuudesta

Kuka tahansa osaa johtaa lyhyellä aikavälillä ja kuka tahansa osaa johtaa pitkällä aikavälillä, mutta hyvää johtamista on tehdä molempia yhtä aikaa. Millaista johtajuutta nyt tarvitaan? Riittääkö taivaalle katselu vai pitääkö säätää organisaatiot maksimitehoille? Yhteiset pelisäännöt? Johtajuuden tutkiminen vie kristillisen kirkon uskon, toiminnan ja rakenteiden perimmäisiin kysymyksiin. 

• Tiedustelut Kaitsulta 050 407 7963

 

| KUILU - Sukupolviajattelu seurakuntatyössä

”Noi nykyajan nuoret on kyllä niin…”, ”Se mikä ei ole kivaa, ei ole osa mun elämää!” Löydä syitä sille, miksi sinua vanhemmat ja nuoremmat katsovat maailmaa ja elämää toisin kuin sinä. Saat myös keinoja siihen, mitä voit tehdä ymmärtääksesi heitä paremmin ja miten silloittaa sukupolvien välistä kuilua. 

• Tiedustelut Mikalta 050 351 0171

 

| LUOMU –  Luomakuntavalmennus

Sisällä tai ulkona, vakavasti pönöttäen tai hupaisasti leikkien. Mahdollisuus tutustua luomakunnan ihmeisiin, kauneuteen ja hyvinvointiin. Tunne liekkien lämpö, veden pyhyys ja risujen ratina. Samalla pohditaan seurakunnan roolia luomisyhteisön varjelussa.

• Tiedustelut Anssilta 050 911 4410

 

| LUPPO – Vapaaehtoisuus seurakunnassa

Sisustussuunnittelija, animaatiograafikko, digiguru, vapaaottelija, tarinankertoja, muotoilja, valokuvaaja, lasinpuhaltaja, ekologi ja kaikki muut. Miten seurakunta voi olla paikka erilaisille lahjakkuuksille?

• Tiedustelut Katilta 050 342 7007 

 

| MESSU – jumalallinen yhteisövalmennus

Luovuutta, yhteyttä, osallisuutta. Tehdään messusta sellainen, johon kaikki ovat tervetulleita, jossa lahjat ovat käytössä ja kaikilla hyvä olla. Kehitetään yhteistä suunnittelua ja spontaania reagointia. Messu seurakuntaelämän keskelle.

• Tiedustelut Katilta 050 342 7007 

 

| MISSIO – Ydinhautomo

Alussa kristillinen kirkko sai tehtävän ylhäältä, mission. Sen sisältö on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta kaikille ihmisille ja elämä Kristuksessa. Miten missiollamme menee tänään? Miten kohtaamme kristinuskosta vieraantuneet, eri kieltä puhuvat tai muista kulttuureista tänne tulleet? Kokoa porukka ja pohditaan yhdessä.

• Tiedustelut Anssilta 050 911 4410 

 

| PUHTI - Pop Up liiteri

Räväkkää reagointia ja notkeaa toimintaa. Miten seurakunta reagoi Pop Up-kulttuuriin? Voiko seurakunta kehittää Pop Up-ilmiöitä? Ilmiölähtöistä työskentelyä, yhteisöllisyyden tutkimista ja osallisuuden kokemista.  

• Tiedustelut Anssilta 050 911 4410 

 

| SOME – Sosiaalisen median valmennus

Sosiaalinen media, digitalisaatio ja monimediamaailmaan uudet haasteet. Kriisit, kohut ja hengellinen elämä, kaikki elämänalueet somessa. Työstetään yhdessä seurakunnan SOME- strategiaa ja otetaan haltuun ainakin Twitter, Instagram ja Snapchat.  

• Tiedustelut Mikalta 050 351 0171

  

| SAUMA – Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi   

Töitä riittää, mutta talous tiukkenee ja säästää pitäisi. Työntekijöiden osaamiselle on monenlaista kysyntää, mutta kalenterit ovat tukossa. Tekevätkö työntekijät tarpeellisia asioita? Onko henkilöstöresurssi mitoitettu ja kohdennettu oikein? Entä tulevaisuudessa? Uutta väkeä tarvitaan, mutta miten tunnistaa meille sopivin hakija? Miten hoitaa hakuprosessi oikein ja hyvin? Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi ovat avainasioita toimivalle työlle ja työyhteisölle.

• Tiedustelut Sarilta 040 588 8317

 

| SURU – Kohtaamisvalmennus

Seurakunnassa kohdataan päivittäin vaikeutuneessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Surua ja luopumista liittyy moniin elämää mullistaviin tapahtumiin. Miten tuen surevaa omaista? Miten autan arvottomuuden tunteen kanssa kamppailevaa? Miten käsittelen omat tunteeni?

• Tiedustelut Sirpalta 050 431 4049

 

| VIRTA - Yhdessä ajattelun voimahautomo 

Milloin työyhteisössäsi on viimeksi varattu aika yhdessä ajattelulle? Kiireetön yhdessä ajattelu mahdollistaa oivaltamisen, innostumisen ja uuden löytämisen. Samalla ymmärrän paremmin, miten työtoverini ajattelee, perustelee, ihmettelee ja tuntee. Yhdessä ajattelu viihtyy parhaiten kunnioittavan vuorovaikutuksen ja kuuntelemisen taidon ilmapiirissä. 

• Tiedustelut Kaitsulta 050 407 7963

 

| TOIVE – Seurakunnan oma toive

Jos edelle olevat ideariihet eivät vastaa seurakuntasi tarpeisin niin räätälöimme sellaisen. Valmennuksen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä.

• Tiedustelut Kaitsulta 050 407 7963

 

 

 

Uudet valmennukset ja ajatushautomot!

Viime vuonna tilauskoulutuksia oli yhteensä 19 ja niihin osallistui 426 henkilöä.

Maaliskuun alussa julkaistiin päivitetty kokonaisuus Valmennukset ja ajatushautomot 2018.

Jokainen valmennus ja ajatushautomo räätälöidään yhteiseksi työskentelyksi, joka vastaa ajankohtaisiin ilmiöihin ja koulutustarpeisiin. Tavoitteena on mahdollistaa yhdessä ajattelua, tutkia ilmiöitä, tuottaa muutosoivalluksia ja synnyttää missionaarista väreilyä.