Tulostettava versio

 

Hyvä työyhteys on keskeinen edellytys seurakuntien perustehtävän mukaiselle toiminnalle. Organisaation toiminnassa keskeisiä ovat toimivat johtamis- ja suunnittelujärjestelmät.

Tuomiokapituli tukee hyvää työyhteyttä seurakunnissa

  • neuvonta- ja konsultaatiopalveluilla hallinto- ja lakiasioissa sekä seurakuntaelämään liittyvissä muissa kysymyksissä
  • vireille tulevien asioiden nopealla ja oikeudenmukaisella käsittelyllä
  • seurakuntien johtamis- ja suunnittelujärjestelmien seurannalla, niiden kehittämiseen kannustamisella ja kehityshankkeiden konsultoinnilla
  • työyhteisöjen kehittämistä edistävällä koulutuksella
  • riittävän työnohjauskapasiteetin ja hengellisen ohjauksen varmistamisella
  • seurakuntatyöyhteisöissä syntyneiden kriisitilanteiden avoimella ja tavoitteellisella käsittelyllä
  • esimerkillisellä toiminnalla.

Espoon hiippakunnan alueella toimii seurakuntatyöhön erikoistuneita työyhteisökonsultteja. 

 Työyhteisöjen tukitoimiin liittyviin tiedusteluihin vastaavat hiippakuntadekaani Kai Peltonen ja asiantuntija Mika Nurmi.