Tulostettava versio

 

Uskon ja kirkon asialla – seurakuntaelämän suunnittelu ja johtaminen

osallistuja:

  • Pohtii seurakunnan olemusta ja tehtävää Suomen evankelisluterilaisen kirkon nykyisessä toimintaympäristössä
  • Saa perustietoja organisaation toiminnasta ja työyhteisödynamiikasta
  • Arvioi ja kehittää oman seurakuntansa suunnittelun ja johtamisen välineitä ja prosesseja

aihepiirejä:

  • Suomen ev.lut. kirkon perustehtävä
  • Seurakunta organisaationa ja uskonnollisena yhteisönä
  • Seurakuntaelämä ja johtaminen
  • Vuorovaikutuksen verkostot ja tiedonkulku seurakunnassa
  • Prosessisuunnittelu ja –hallinta
  • Strateginen suunnittelu
  • Toimiva johtoryhmä