Tulostettava versio

 

Tervetuloa töihin - henkilöstösunnittelu ja rekrytointi seurakunnassa

osallistuja:

  • Saa tietoa laeista ja säännöksistä
  • Saa selkeän kuvan henkilöstösuunnitelun ja rekrytoinnin eri vaiheista
  • Hahmottaa ja ymmärttää hyviä ja oikeita menettelytapoja

aihepiirejä:

  • Henkilöstösuunnittelu
  • Työhön ottamista koskevat säännökset ja periaatteet
  • Työhaastattelu ja henkilöarviointi
  • Henkilövalintojen perusteet
  • Menettelytapojen arviointi ja vertailu