Tulostettava versio

 

Seurakuntalaisten seurakunta

osallistuja:

  • Pohtii seurakuntalaisuuden ja osallisuuden käsitteitä
  • Pohtii omaa työntekijärooliaan mahdollistajana
  • Kehittää vapaaehtoistoimintaa tukevia toimintatapoja ja rakenteita

Aihepiirejä:

  • Omistajuus ja osallisuus
  • Yhteisön rakentaminen
  • Verkostoituminen
  • Ymmärrys seurakunnasta, sen missiosta ja jäsenyydestä
  • Seurakunnan aluella asuvien moninaisuus, monikielisyys ja monikulttuurisuus
  • Työntekijän rooli
  • Toiminnan rakenteet ja toimintakulttuuri