Tulostettava versio

 

Mind the gap – sukupolviajattelu seurakuntatyössä

Osallistuja:

  • Hahmottaa, mitkä suuret linjat ja historian tapahtumat ovat vaikuttaneet kunkin ikäpolven ajatteluun ja toimintaan
  • Oppii hyödyntämään sukupolviajattelua työotteessa
  • Oppii ymmärtämään sukupolviajattelun merkityksiä omassa työyhteisössään

Aihepiirejä:

  • Arvokeskustelua, oma suhtautuminen työhön, kirkkoon, vapaa-aikaan ja perheeseen
  • Toimintaympäristön jäsentäminen sukupolviajattelun avulla
  • Strateginen työskentely sukupolviajattelun pohjalta