Tulostettava versio

 

Kristinuskon sisäinen moninaisuus ja uskontojen vuoropuhelu

Osallistuja:

  • Hahmottaa uskonnollista ja katsomuksellista muutosta, jota Suomessa tapahtuu
  • Pohtii, mitä uskontojen ja kirkkojen kasvava moninaisuus merkitsee paikallisseurakunnalle
  • Tutustuu uskontodialogin eri tasoihin (arjen dialogi, eettisten kysymysten dialogi, spiritualiteetin dialogi ja teologinen dialogi)

Aihepiirejä:

  • Mitä uskonto on?
  • Uskonnon paluu
  • Pirstoutuva kristinusko
  • Uskontojen moninaisuus
  • Uskonnot ja katsomukset
  • Globalisaatio ja uskonnot
  • Monikulttuurisuus