Tulostettava versio

 

Henkilöstön vähentäminen - miten toimia?

Osallistuja:

  • Saa tietoa laeista ja säännöksistä
  • Hahmottaa ja ymmärtää hyviä ja oikeita menettelytapoja

Aihepiirejä:

  • Supistuvan talouden seuraukset henkilöresursseihin
  • Lomauttamista, irtisanomista ja yt-menettelyä koskevat säännökset
  • Oikeuskäytäntöä
  • Menettelytapojen arviointi ja vertailu