« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Kirkon töihin ja töissä » Osaajana kirkossa » Tilauskoulutukset

Tilauskoulutukset

 

Tilauskoulutukset Espoon hiippakunnan seurakunnille

”Espoon hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa tukemalla hiippakunnan seurakuntia. Tavoitteena on, että hiippakunnan seurakunnat osaavat hyödyntää tuomiokapitulin seurakuntien henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarjoamaa tukea ja ohjausta.”

(Kutsuttuna kirkon työssä. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin toimintalinjaus vuoteen 2020)

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli järjestää hiippakunnan seurakunnille tilauskoulutuksia osana Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntien henkilöstökoulutuksen kokonaisuutta. Tavoitteena on tukea seurakuntia niiden vastatessa toimintaympäristön muutoksiin ja niistä nouseviin uuden osaamisen ja tiedon tarpeisiin. Tilauskoulutuksissa painotetaan erityisesti:

  • yhteistä työtä ja yhteistyötä seurakunnissa
  • vuorovaikutusta suunnittelussa ja toteutuksessa
  • nopealiikkeisyyttä ja joustavuutta
  • ajankohtaisuutta
  • paikallisuutta.

Tilauskoulutukset järjestetään ja toteutetaan paikallisesti seurakunnan tai seurakuntien ja tuomiokapitulin keskenään sopimalla tavalla. Koulutukset on koottu ”tarjottimelle”, josta seurakunta voi valita itselleen hyödyllisiksi katsomansa aihiot ja teemat. Tarjottimen ja yksittäisten koulutusten sisällöt uusiutuvat seurakuntien tarpeiden mukaisesti.

Tilauskoulutukset on tarkoitettu erikseen sovittavalla tavalla koko seurakuntatyöyhteisöille, tiimeille, esimiehille, työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille. Niitä voidaan toteuttaa myös useamman seurakunnan yhteistyönä. Yksittäisen koulutuksen suunnittelu tapahtuu seurakunnan ja tuomiokapitulin yhteistyönä. Kouluttajina toimivat ensi sijassa tuomiokapitulin asiantuntijat. Tilauskoulutukset ovat enimmillään yhden työpäivän pituisia, ja ne ovat seurakunnille maksuttomia.

Tilauskoulutukset ovat toteutettavissa Espoon hiippakunnan seurakunnissa 1.9.2016 alkaen. Lisätietoja tilauskoulutusjärjestelmästä saa hiippakuntadekaani Kai Peltoselta.

 


20.1.2018 klo 14:56:14