Tulostettava versio

 

Kansainvälisyyttä lähellä ja kaukana

Kirkko on olemukseltaan globaali; kaikkia kansoja ja ihmisiä yhdistävä armon, rakkauden ja toivon yhteisö.    Espoon hiippakunnan kansainvälisessä työssä tavoitteenamme on vahvistaa kokonaisvaltaista vieraanvaraisuutta ja kehittää monikielistä ja -kulttuurista seurakuntaelämää. Lisäksi haluamme rakentaa yhteyttä yli kirkkokunta- ja uskontorajojen. Espoon hiippakunnan kansainvälisen työn tavoitteet ovat seuraavat:

  • Vahvistamme missionaarista identiteettiä
  • Kehitämme monikulttuurista seurakuntaelämää (erit. vapaaehtoisuuden näkökulmasta)
  • Kannamme vastuuta ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksistä
  • Vahvistamme kirkkojen ja uskontojen välistä vuoropuhelua
  • Pyrimme siihen, että seurakunnissa kansainvälisyys nähdään näkökulmana joka koskee seurakunnan kaikkea toimintaa, eikä pelkästään yhtena työmuotona