Tulostettava versio

Kouluyhteistyön materiaalia ja linkkejä

Kunnissa on meneillään opetussuunnitelmatyö, jolla linjataan esi- ja perusopetus Opetushallituksen laatimien valtakunnallisten perusteiden pohjalta. Merkittävää on se, että nyt koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen ja yhteistyökumppaneiden merkitystä painotetaan. Siksi paikalliseen opetussuunnitelmaan voidaan kirjata seurakunnan tarjoamat oppimisympärisöt ja tuki koulun kasvatustyölle.

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. 

Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten. Kaikilla kouluasteilla uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla. Opetushallitus on juuri avannut ePerusteet -sivuston. Kirkkohallitus on lähettänyt kouluyhteistyöstä yleiskirjeen 19/2014.

Monissa kunnissa OPS yleistä osaa työstetään kuluvan kevään aikana. Tässä vaiheessa on tarvitaan kirkkoherran yhteydenotto kunnan opetustoimen suuntaan ja paikallista keskustelua yhteistyöstä. Paikallisissa kirjauksissa oppimisympäristöistä, kerhotoiminnasta, yhteisöllisestä oppilashuollosta voi tulla esiin seurakunnan osaaminen, tuki ja resurssit. 

Syksyllä tehdään paikallisesti ainekohtaiset ja vuosiluokkakohtaiset opsit, joissa seurakuntaa kiinnostanee erityisesti yhteistyö uskonnon kanssa, vaikka oppimisympäristönä voi liittyä myös esim. historian, äidinkielen, musiikin, kuvataiteen opsiin.Uudet OPS:it astuvat voimaan 1.8.2016.

 

Kirkkohallituksen yleiskirje 19/2014

Opetushallituksen OPS2016 sivusto

Koulu ja kirkko -sivusto