Tulostettava versio

Hiljaisuuden retriitti

Retriitti merkitsee erilleen vetäytymistä levon löytämiseksi. Hiljaisuuden tavoittelu  liittyy kristikunnan yhteisessä kilvoitteluperinteeseen, korven isien ja äitien harjoitta­maan hiljentymiseen sekä oman aikamme rauhan ja hiljaisuuden etsintään. Nimitys 'hiljaisuuden retriitti' kertoo olennaisen piirteen kokoontumisen luonteesta.

Hiljaisuuden retriitti on usein kahden-kolmen päivän mittainen vetäytyminen pois arjen rutiineista ja kiireestä, jotta kuulisi paremmin omaa kaipaustaan. Retriitti voi olla osallistujalle paikka levähtää ja kuunnella itseään ja Jumalaa kaikessa rauhassa.

Retriitin päiväohjelma koostuu säännöllisistä hetkirukouksista ja yhteisistä aterioista. Jokaisella osanottajalla on myös oma huone, jossa saa olla kaikessa rauhassa. Päivän ohjelmaan on aina varattu paljon aikaa myös ulkoiluun ja jokaisen omaan oloon. Joskus reriittiin osallistuja on nukkunut suurimman osan retriittiä väsymystään pois ja lähtenyt levänneenä kotiin.

Osanottajat sitoutuvat keskinäiseen hiljaisuuteen. Heillä on kuitenkin mahdollisuus varata keskusteluaika retriitinohjaajalta, jos niin haluavat.

Hiljaisuuden retriitin keskeistä periaatetta kuvaa hyvin Markuksen evankeliumin kertomus Jee­suk­sen ja hänen opetuslastensa päätöksestä etsiä hiljaisuutta ja rauhaa kiireen ja ihmispaljouden kes­kel­lä (Mark. 6:30-34). Apostoleilla oli paljon kerrottavaa Mestarilleen. Samanaikaisesti heidän ympä­ril­lään oli niin paljon tulijoita ja menijöitä, ettei heillä ollut aikaa edes syömiseen. Tässä tilanteessa Jeesus sanoo opetuslapsilleen: "Tulkaa te yksinäisyyteen ja autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän." Heille suotiin rauhaa kuitenkin vain venematkan verran. Vastarannalla odotti jo kansanjoukko, jon­ka vetoomusta Jeesus ei voinut jättää huomiotta.

Vaatimattomuuden ja avoimuuden asenteet ovat tärkeitä retriitissä. Hiljaisuutta ei voi käskeä. Se avautuu vähitellen. Aitoon hiljaisuuden kokemiseen ei ole oikotietä. On vain itsensä, elämänsä ja ympäristönsä mahdollisimman rehellisen kohtaamisen tie. "Itselleen läs­nä ollen" ihmiselle avautuu vähitellen jotakin vuorisaarnan julistamasta murehtimattomuudesta ja olevaisen äärellä tapahtuvasta ihmettelevästä kyselystä.

Tulkaa te yksinäisyyteen ja autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän!

 

 Hiljaisuuden Ystävät ry:n retriittikalenteri

 
 
Spotify-soittolista retriin ruokailuja varten