Tulostettava versio

Kirkkomusiikin teologisia lähtökohtia

  • Musiikki on osa Jumalan luomistyötä, jonka aineksista ihminen pystyy muovaamaan ja jalostamaan musiikkia.
  • Musiikki kantaa mukanaan Jumalan hyviä luomislahjoja.
  • Kirkon elämässä musiikki liittyy Jumalan sanan ilmentämiseen. Se kohoaa itse sanan olemuksesta
  • Kirkon musiikkitoiminnan tarkoituksena on välittää evankeliumia, auttaa seurakuntalaisia kiittämään ja rukoilemaan sekä avata ihmisille mahdollisuuden pyhän kokemiseen. 
Musiikki on osa Jumalan luomistyötä, jossa ja josta syntyvät sointivärit, intervallit, harmonia ja rytmi. Jumalan luomista aineksista ihminen pystyy muovaamaan ja jalostamaan musiikkia. Ihmisen luoma musiikki kantaa mukanaan Jumalan hyviä luomislahjoja. Siksi musiikin rakentavat ja eheyttävät ominaisuudet voivat toteutua musiikkia kuunnellessa ja harjoitettaessa. Soittaminen, laulaminen ja musiikin kuuntelu edistävät ihmisen myönteistä kasvua ja kehitystä sekä tukevat yhteyttä ja osallisuutta.
Musiikki kuuluu kirkon olemukseen ja perustehtävään. Se liittyy sekä yksittäisen ihmisen että koko seurakunnan elämään. Musiikin avulla rukoillaan ja ylistetään kolmiyhteistä Jumalaa, julistetaan evankeliumia, ilmaistaan tunteita ja ilahdutetaan toisia. Musiikki heijastaa koko elämän kirjoa ja voi auttaa ihmistä monissa elämäntilanteissa. Parhaimmillaan musiikki luo tekstin sisältöön liittyvän elämyksen, joka taas edistää kuullun välittymistä, sisäistämistä ja mielessä säilymistä. Musiikki avaa myös mahdollisuuden pyhän kohtaamiseen. Musiikki voi auttaa ihmistä pysähtymään Jumalan ja hänen ihmeidensä äärelle sekä julistaa Jumalan armollisuutta ja hyvää tahtoa ihmisiä kohtaan. Musiikin kokemisessa on aina myös jotain selittämätöntä. Tämä kaikki toteutuu erityisesti monipuolisessa jumalanpalveluselämässä. Jumalanpalvelusten keskeisintä musiikkia ovat virret ja niihin liittyvä musiikki. Virren syvin olemus on julistusta ja rukousta. Palvellakseen julistusta musiikin ei välttämättä tarvitse liittyä tekstiin. Musiikki kuuluu siihen aineelliseen todellisuuteen, jonka Jumala on saanut aikaan luomissanallaan ja jonka välityksellä hänen toimintansa edelleen jatkuu. Siksi soittimet kuuluvat olennaisena osana musiikkiin. Soittimien avulla Jumalan sana saadaan soimaan entistä laajemmin. Musica instrumentaliksen, laulun ja soiton, tulee seurakunnassa kaikua Jumalan kunniaksi. Ne ovat julistuksen välineitä ja ne edistävät sanoman vastaanottamista, hiljaisuutta, levollisuutta, keskittymistä ja aktiivisuutta.
Teologisesti musiikki liittyy kirkon elämässä Jumalan sanan ilmentämiseen. Jumalan sanalla on kolme ”hahmoa”:
  • Ilmoitettu Jumalan Sana, Jeesuksessa Kristuksessa ”tapahtunut”,
  • kirjoitettu Jumalan sana, Raamattuun kirjoitettu sekä
  • julistettu Jumalan sana.
Näiden kolmen hahmonvälityksellä Jumalan yksi sana ilmestyy ja näihin liittyy soiva sana. Julistettu sana voi olla puhuttua, laulettua tai soitettua, joiden välillä vallitsee elimellinen yhteys. Soiva sana elää Kristuksessa tapahtuneesta Jumalan Sanasta ja se perustuu Raamattuun kirjoitettuun sanaan. Musiikki on Jumalan sanan ilmentämistä. Se kohoaa itse sanan olemuksesta evankeliumina, suloisena ilouutisena.
Musiikki ilmentää ja syventää seurakuntayhteyttä. Musiikki auttaa yhteisen uskon ymmärtämisessä ja mahdollistaa yhteisissä kokoontumisissa seurakunnan yhteisesti tapahtuvan uskon ilmaisun. Musiikki synnyttää usein turvallisen, lämpimän ilmapiirin, jossa yhteys voi toteutua. Yhteyden toteuttaminen on jokaiselle seurakunnan jäsenelle kuuluva ja uskottu tehtävä. Yhteisen uskon ymmärtämisessä ja ilmaisussa virrellä on merkittävä rooli. Virsi yhdistää eri sukupolvia sekä kasvattaa yhteisöllisyyteen ja yhteiseen perinteeseen. Musiikki edistää ihmisten välistä vuorovaikutusta. Se luo yhteyttä pyrittäessä yhteisiin päämääriin ottamalla toiset huomioon esimerkiksi kuorolaulussa. Se antaa myös kanavan kommunikoida toisten ihmisten kanssa. Musiikki ylittää eri ikäryhmien, kulttuurien ja kirkkojen välillä mahdollisesti olevia kuiluja.                                                                       
Kyky laulaa ja soittaa on armolahja, joka on tarkoitettu henkilökohtaiseksi ja yhteiseksi rakennukseksi. Seurakunnan musiikkitoiminta tarjoaa tehtäviä, joissa on mahdollista ilmentää erilaisia musiikillisia taipumuksia sekä kasvaa niiden hallinnassa. Musiikki tarjoaa mahdollisuuksia osallistua, luoda ja tulkita itse. Musiikin keinoin, laulamalla ja soittamalla, voidaan ilmaista uskoa, vastata Jumalan puhutteluun ja luoda yhteyttä toisiin ihmisiin. Musiikki tarjoaa näin tilaisuuden toteuttaa kristityn todistus- ja palvelutehtävää. Samalla niin kuulija kuin musiikin harjoittaja voi kokea sellaista, mikä muuten on vaikeasti tavoitettavissa ja kielen ulottumattomissa.
Kirkon musiikin sävelkieli on rikas. Jumalan sana valtavuudessaan ja tyhjentymättömyydessään haastaa rikkaisiin musiikillisiin tulkintoihin. Historian saatossa kirkon sanoma on pukeutunut erilaisiin musiikillisiin asuihin: tekstin kantilloinnista moniääniseen lauluun, yksinkertaisesta seurakuntavirrestä suuriin kirkkomusiikkiteoksiin ja monipuoliseen soitinten käyttöön. Eri tyylilajien ja erilaisten laulajien ja soittajien välityksellä kirkon musiikki avaa uskon ulottuvuuden ja pyhän kokemuksen sekä johdattaa kiittämään ja rukoilemaan.