Tulostettava versio

 

Henkilöstön kehittäminen seurakunnissa

Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus astui voimaan 1.4.2014 (KirVESTES 2017, liite 13). Sen tavoitteena on kannustaa työnantajia osaamisen kehittämiseen organisaation toiminnan tarpeista käsin sekä edistää muutoksiin varautumista ja työurien pidentymistä. Sopimuksen mukaan seurakunnan, jossa henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20, on laadittava koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Suunnitelma voidaan laatia myös pienemmissä seurakunnissa. Seurakunnat voivat saada ammatillisen osaamisen kehittämistoimiin taloudellista tukea Työttömyysvakuutusrahastosta.

Lähemmin seurakunnan ja seurakuntayhtymän koulutussuunnitelman laadinnasta ja täytäntöönpanosta  ks. Sakastin asianomaiset sivut. Niiltä löytyvät myös koulutussuunnitelman mallilomakkeet.