Tulostettava versio

 

Saavu

- uusi kirkon saavutettavuusohjelma ilmestyi syksyllä 2012

Saavutettavuudella tarkoitetaan jokaisen mahdollisuutta osallistua tasa-arvoisesti yhteiseen toimintaan. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä.

Saavutettavuus palvelee kaikkia. Kirkon ja seurakuntien toiminta on saavutettavaa, kun se palvelee erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä hyvin.

Ohjelma käsittelee saavutettavuutta erityisesti vammaisten ja viittomakielisten ihmisten kannalta. Samat periaatteet sopivat usein myös maahanmuuttajien ja ikääntynedien ihmisten kohtaamiseen.

Kirkko on osa yhteiskuntaa, jota koskevat valtion lainsäädäntö ja sopimukset. Kirkon ja seurakuntien pitää poistaa liikkumisen, kommunikoinnin, ymmärtämisen, viestinnän, toiminnan ja asenteiden esteet. Kaikkien ihmisten täytyy voida osallistua toimintaan.

Kirkon saavutettavuusohjelma perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen.

(Poimintoja Saavu-julkaisusta, jota saa  painotuotteena kirkkohallituksesta.)

Saavutettavuusohjelma sisältää käytännön ohjeita, miten saavutettavuus on mahdollista toteuttaa kirkon toiminnassa.