Tulostettava versio

Diakonia-avustukset 1.1.2017 alkaen

Diakonia-avustuksia ei enää haeta eikä anneta tuomiokapitulista, vaan kaikki isommat avustusanomukset lähetetään Kirkon diakoniarahastoon.

Lue lisää

 

Hiippakunnalliset diakonia-avustusmäärärahat

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on jakanut hiippakunnan seurakunnille diakonia-avustuksia, joita seurakunnat ovat voineet hakea avustusta tarvitseville henkilöille tai perheille. Varat diakonia-avustuksiin ovat kertyneet kolehdeista ja Yhteisvastuukeräyksen tuoton Espoon hiippakunnalle osoitetusta osuudesta. Vuodesta 2016 alkaen hiippakuntien osuus Yhteisvastuukeräyksen tuotosta on osoitettu Kirkon diakoniarahastoon (Kirkkohallituksen täysistunto 24.2.2015/29 §). Tämän johdosta taloudellinen avustustoiminta keskittyy jatkossa Kirkon diakoniarahastoon. Hiippakunta ei enää jaa diakonia-avustuksia.

 

Hiippakunnallisiin diakonia-avustuksiin tarkoitettuja varoja Espoon hiippakunnalla on vielä käytettävissä n. 87 000 euroa. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt istunnossaan 14.2.2017 jakaa kertyneet diakonisiin avustuksiin tarkoitetut varat hakemusten perusteella hiippakunnan seurakunnille. Varoja voi hakea seurakunnan ohjaamiin ja valvomiin paikallisiin diakonisiin hankkeisiin ja projekteihin sekä diakoniatyön avustustoimintaan (ei kuitenkaan yksittäisiin henkilökohtaisiin avustushakemuksiin).

 

Seurakunta voi hakea avustusmäärärahaa tuomiokapitulilta vapaamuotoisella hakemuksella. Haetun summan suuruus on seurakunnan itsensä harkittavissa. Varat tulee käyttää 30.4.2019 mennessä.  Seurakunta lähettää Espoon hiippakunnan tuomikapitulille selvityksen siitä, miten myönnetyt varat on käytetty.

 

Hakuaikaa on 30.4.2017 saakka. Hakemus perusteluineen lähetetään sähköisesti asiantuntija Sirpa Tirrille: sirpa.tirri@evl.fi.

 

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä haettava summa, käyttötarkoitus (lyhyt kuvaus), yhteyshenkilö ja seurakunnan pankkiyhteys.

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa asiantuntija Sirpa Tirri, puh. 050 431 4049, sirpa.tirri@evl.fi