Tulostettava versio

Diakonia-avustukset

Diakonia-avustuksia ei enää haeta eikä myönnetä tuomiokapitulista 1.1.2017 alkaen. Kaikki isot anomukset lähetetään Kirkon diakoniarahastoon.

 

Koulutus

Hakemus seurakuntatyön johtamisen tutkintoon

Koulutusavustushakemus

 

Pastoraalitutkinnot

Pastoraalitutkinto

1.1.2015 uudistetun pastoraalitutkinnon henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Pereh­dyttämissuunnitelma/Todistus perehdyttämisestä

Opetusnäytesuunnitelma

Pastoraalitentit

Raamattutieto

Kirkon tunnustus

Kirkon hallinto

Ylempi pastoraalitutkinto

Ylemmän pastoraalitutkinnon henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

yp-suunnitelma

 

Vihkimykset

Anomus diakonian virkaan vihkimiseksi

Pappisvihkimyslomake

 

Yhteystietojen muutosilmoitus

Yhteystietojen muutosilmoitus -lomake