Tulostettava versio

ESPOON HIIPPAKUNTA

 

Espoon hiippakunta perustettiin 1.1.2004.

Aiemmasta hiippakuntajaosta oli ehtinyt vierähtää jo 45 vuotta: Helsingin hiippakunta erotettiin Tampereen hiippakunnasta vuonna 1959. Jaon taustalla olivat molemmilla kerroilla samanlaiset syyt. Muuttoliikkeen myötä Helsingin hiippakunta oli kasvanut sekä väestömäärältään ja seurakuntien työntekijämäärältään lähes kaksi kertaa suuremmaksi kuin muut hiippakunnat sekä väestömäärältään ja seurakuntien työntekijämäärältään

 

Espoon hiippakunnan syntyminen kesti 25 vuotta. Ensimmäisen aloitteen teki piispa Aimo T. Nikolainen vuonna 1979. Seuraavan aloitteen tekivät kirkkoherrat Arto Laitinen ja Iivari Rämä vuonna 1989 Espoon rovastikuntakokouksessa. Aloitteet kuitenkin kaatuivat kirkkohallituksessa, sillä valtiolla ei ollut haluja kirkollisiin lisäkustannuksiin ( tuomiokapitulit ja piispat olivat tuolloin valtion kustantamia).

 

Kirkkolain muutos poisti em. talousvastuun valtiolta. Tällöin Espoon kirkkoherrat uusivat aloitteen Espoon rovastikuntakokouksessa 1996. Asia eteni jälleen kirkkohallitukseen, mutta jäi kuitenkin vaille välittömiä toimenpiteitä.

 

Helsingin tuomiokapituli asetti vuonna 1998 työryhmän valmistelemaan ja vauhdittamaan hiippakuntajakoa. Työryhmän esitys sai vauhtia kirkkohallitukseen ja sen toimikunta esitti Helsingin hiippakunnan jakamista vuonna 2000. Ehdotuksessa hiippakunnan keskukseksi esitettiin Espoota (kaksi eriävää mielipidettä asettui Lohjan kannalle). Espoon valintaa puolsivat ennen kaikkea se, että uuden hiippakunnan väestöstä ja papistosta lähes puolet kuului Espoon rovastikuntaan. Samoin katsottiin olevan eduksi, että piispanistuin sijaitsee maamme johtavassa teknologiakaupungissa Espoossa.

 

Värikkäiden vaiheiden ja monien äänestysten jälkeen uusi hiippakunta perustettiin vuoden 2004 alusta. Uudeksi tuomiokirkoksi tuli Espoon 1400-luvulta peräisin oleva kirkko. Samalla Kanta-Espoon seurakunta muuttui Espoon tuomiokirkkoseurakunnaksi ja hiippakunnan ensimmäisenä tuomiorovastina aloitti Marjatta Laitinen.

 

Espoon hiippakunnan ensimmäinen piispa Mikko Heikka asettettiin virkaansa 6.1.2004. Tuomikapituli aloitti väliaikaisissa tiloissa Kotikyläntie 10:ssä, kunnes siirtyi nykyisiin toimitiloihinsa Espooseen, Kirkkokatu 10 tammikuussa 2006.

 

Teksti: Arto Laitinen

 
Tuomiokapitulin sijainti ennen Kirkonkympin valmistumista oli Kotikyläntiellä.
Kirkonkymppi valmistui Espoon tuomiokapitulin toimitiloiksi 2005.