Tulostettava versio

Piispan vaali

Ensimmäinen vaali on 8.10.2018. Lääninrovasti kutsuu rovastikuntansa äänioikeutetut papit ja maallikot vaalitoimitukseen, joka pidetään kaikissa rovastikunnissa klo 12. Vaalissa voi äänestää myös ennakkoon. Kutsun mukana tulevat ennakkoäänestämistä koskevat ohjeet.

Jos kukaan ehdokkaista ei ensimmäisessä vaalissa saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali 1.11.2018 klo 12 samalla tavoin kuin ensimmäinen.

 

Lisätietoja vaalista voi tiedustella lakimiesasessori Sari Anetjärveltä sari.anetjarvi(at)evl.fi tai p. 040 5888 317.

 

Äänioikeutetut piispan vaalissa

Piispan vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki hiippakunnan papit ja lehtorin virassa tai tuomiokapitulin oikeuttamana kristillisen järjestön palveluksessa olevat lehtorit, joita Espoon hiippakunnassa on yhteensä 471. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla. Äänioikeutettuja on yhteensä 942 (14.6.2018).

Äänioikeutettujen listoja päivitetään tuomiokapitulin istuntojen yhteydessä.

Äänioikeutettujen nimilistat rovastikunnittain