Tulostettava versio

Espoon hiippakuntavaltuuston jäsenet 2016-2020

Nelivuotiskaudelle 2016-2020 on valittu Espoon hiippakuntavaltuustoon neljätoista (14) maallikkojäsentä ja seitsemän (7) pappisjäsentä.

 

Maallikkojäsenet 

Aspila Pentti, MMT, johtaja, Vihdin seurakunta, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja

Ahonen Lea, rehtori, Tuusulan seurakunta

Graeffe Hanna, FM, kieltenopettaja, Järvenpään seurakunta

Haarlaa Topi, tradenomi, Leppävaaran seurakunta (2018-2020)

Kiuttu Pekka, insinööri, Hyvinkään seurakunta

Lumijärvi Johanna, TM, yliopisto-opettaja, Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Luuk Pekka, taksiyrittäjä, herastuomari, Järvenpään seurakunta

Mykkänen Jouni, kulttuurineuvos, Tapiolan seurakunta

Pohjonen Kauko, ylioppilas, Lohjan seurakunta (2016-2018)

Rantala Sirpa, luokanopettaja, KTM, Nurmijärven seurakunta

Raunu Päivi, YTM, Olarin seurakunta

Saarnio Rauno, talouspäällikkö, Mäntsälän seurakunta

Sipilä Jorma, DI, Keravan seurakunta

Sorvari Heikki, DI, Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Tunkelo Lauri, DI, Espoon tuomiokirkkoseurakunta

 

Pappisjäsenet 

Huomo Vilppu, seurakuntapastori

Järvinen Ilkka, lääninrovasti

Linnoinen Päivi, kirkkoherra, TL

Nenonen Heikki, seurakuntapastori

Peltovirta Margit, vs. johtava oppilaistospastori, hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtaja

Salo Kalervo, lääninrovasti, dosentti

Vähäsarja Juha, rehtori, toimitusjohtaja

 

 

 

Hiippakuntavaltuusto

Tehtävä ja jäsenet

Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja sen jäseninä on 14 maallikkoa ja 7 pappia. Tuomiokapitulin jäsenillä sekä hiippakunnasta kirkkohallitukseen valitulla kirkkohallituksen jäsenellä on valtuuston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtuusto käsittelee sen jäsenten, tuomiokapitulin, kirkkoneuvostojen, seurakuntaneuvostojen sekä yhteisten kirkkoneuvostojen sille tekemät aloitteet. Niiden pohjalta valtuusto voi tehdä aloitteita kirkolliskokoukselle. Aloitteet tulee lähettää kirjallisina tuomiokapituliin hiippakuntavaltuuston käsiteltäväksi viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokouksia. Hiippakuntavaltuusto suorittaa myös muut kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille annetut tehtävät.

Katso hiippakuntatiedotteet tästä.