Tulostettava versio

Lausunnot

PDF-tiedosto040314_Lausunto_paikallistason rakenteet.pdf (10 kB)
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lausunto kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttamisesta 4.3.2014