Tulostettava versio

Hallintotiedotteet

Tuomiokapitulin istuntojen ja hiippakuntavaltuuston kokousten jälkeen päätöksistä tiedotetaan hallintotiedotteilla. Hallintotiedotteita julkaistaan myös pappis- ja diakonian virkaan vihkimyksistä, piispan ja tuomiokapitulin myöntämistä kirkollisista arvonimistä sekä muista hiippakuntaa koskevista tärkeistä asioista.

Hallintotiedotteet


Kiertokirjeet

Kiertokirjeissä Nro 1-26 on tietoa hiippakuntaa koskevista keskeisistä asioista ja ne sisältävät hallinnollista ohjausta seurakunnille.

Kiertokirjeet