Tulostettava versio

Arkisto

Espoon tuomiokapitulin arkisto

Tuomiokapitulin viraston yhteydessä sijaitsee tuomiokapitulin arkisto. Tuomiokapitulin arkistomateriaali hiippakunnan perustamisesta 1.1.2004 lähtien on kokonaisuudessaan tuomiokapitulin hallussa. Asiakirja-aineisto on järjestetty tehtäväpohjaisen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Tuomiokapitulille saapuneet asiakirjat on rekisteröity sähköiseen asianhallintajärjestelmään.


Piispan arkisto

Piispa Mikko Heikan (piispana 1.1.2004–31.1.2012) kirjoitukset, puheet ja vastaavat asiakirjat eivät sisälly tuomiokapitulin arkistoon. Piispa Mikko Heikan yksityisarkisto on siiretty Kansallisarkistoon.


Rovastikunta-arkistot

Rovastikunta on itsenäinen arkistonmuodostaja. Rovastikuntakokous lakkautettiin hiippakuntahallinnon uudistamisen yhteydessä vuonna 2004, jonka jälkeen lääninrovasti on ollut kirkkojärjestyksen mukaan rovastikunnan ainoa toimija.

Piispainkokous on vuonna 2011 hyväksynyt rovastikunta-arkiston arkistosäännön, arkistonmuodostussuunnitelman ja takautuvan seulontapäätöksen 1920–2011. Rovastikunnan asiakirja-aineisto vuosilta 1920–2011 seulotaan, järjestetään ja luetteloidaan vuoden 1981 arkistosäännön ja takautuvan seulontaohjeen mukaisesti. Lääninrovastin toiminnan tuloksena syntyneet asiakirjat arkistoidaan vuoden 2012 alusta lähtien arkistonmuodostussuunnitelman mukaan. Lääninrovastin kirjasto, säädöskokoelmat, muiden viranomaisten kiertokirjeet, painotuotteet, esitteet ja muu tiedoksi tullut aineisto eivät kuulu arkistoon.

Espoon tuomiokapitulin arkistoon on siirretty pysyvästi säilytettäväksi seuraavat rovastikunta-arkistot:

  • Espoon tuomiorovastikunnan (vuoteen 2004 Espoon rovastikunta) arkisto vuosilta 1964–2009
  • Tuusulan rovastikunnan arkisto 1964-2009
  • Tapiolan rovastikunnan arkisto 2004–2011

Rovastikunnan arkistosääntö 1981

Piispainkokouksen päätös rovastikunta-arkiston arkistosäännöstä 2011

ROVASTIKUNTA-ARKISTON ARKISTOSÄÄNTÖ 2012

ROVASTIKUNTA-ARKISTON ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 2012

ROVASTIKUNTA-ARKISTON TAKAUTUVA SEULONTAPÄÄTÖS 2011

 

Kirkon asiakirjahallinto ja arkisto

Ohjeita kirkon asiakirjahallintoon ja arkistoon Sakastissa: Arkistointi ja asiakirjahallinto