Tulostettava versio

Hallinto ja lakiasiat- sivuilla on ohjeita ja neuvoja yleisimpiin hallintoon liittyviin kysymyksiin.
 

 Tuomiokapitulin istunnon asioiden käsittelyaikataulu:

 • tuomiokapitulin istuntoihin tulevat asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon maanantaina


Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin työjärjestyksen 7 §:n mukaisen esittelykäytännön mukaan lakimiesasessorin esittelystä istuntoon tulevat seuraavat asiat:

 • tuomiokapitulin talousarvion esittely yhteisen valmistelun pohjalta
 • tuomiokapitulin rahastoihin liittyvät asiat yleisesti
 • kirkon yhteisen hallinnon asiat
 • seurakuntien ja seurakuntayhtymien alistettavat säännöt
 • seurakuntakiinteistöihin liittyvät asiat
 • seurakuntien talous ja avustusasiat
 • kantelut ja alistuksiin liittyvät valitusasiat
 • hiippakunnallisiin vaaleihin liittyvät asiat 
 • lakimiesasessori Sari Anetjärvi                      
 • 040 5888 317, etunimi.sukunimi[at]evl.fi 

 

Notaarin esittelystä istuntoon tulevat seuraavat asiat: 

 • ordinaatiovalmennukseen kutsuminen
 • virkojen haettavaksi julistamiset, anomukset haettavaksi julistamisen lykkäämisestä, ano­mukset virkojen osa-aikaistamisesta
 • pappien ja lehtoreiden viranhoitomääräykset sekä oikeutukset järjestöjen palvelukseen, virkavapaudet, vuosilomat, vapaa-aikasuunnitelmat
 • hiippakuntasiirrot
 • pappien ja lehtoreiden sivutoimiluvat
 • nimikirja-asiat
   
 • notaari Pilvi Keravuori
 • 050 4628 616, etunimi.sukunimi[at]evl.fi

 

Pappisasessorin esittelystä istuntoon tulevat seuraavat asiat:

 • kirkkoherran ja kappalaisen virkojen vaali- ja virkaehdotukset sekä -lausunnot
 • ehtoollisenviettoanomukset
 • rippikouluanomukset
 
Espoon tuomiokapitulin istunnon puheenjohtajan nuija on Lohjan seurakunnan rovasti Kaiku Mäenpään tekemä.